Prevence ischemické choroby dolních končetin

Ve spolupráci s Českou angiologickou společností a dalšími odbornými partnery se APOTEX ČR dlouhodobě věnuje zlepšení diagnostiky a léčby ischemické choroby dolních končetin. Podpořil projekt MOET ICHDK, který byl zaměřen na zlepšení léčby pacientů s ICHDK u praktických lékařů. V roce 2011 navázal projektem ABI, do něhož se zapojilo více než 90 praktických lékařů z celé ČR.

Odborné projekty doplňuje osvětová kampaň ve veřejných a nemocničních lékárnách, která zvyšuje povědomí o ICHDK u veřejnosti. Ve více než 90 lékárnách si svůj ABI index stanovující riziko onemocnění ICHDK nechalo změřit přes 3 tisíce zájemců. V 10 procentech jim byly zjištěny alarmující hodnoty, šedesát procent z celkového počtu změřených osob mělo významné problémy s hladinou krevního tlaku.