Právní informace

Společnost APOTEX (ČR), spol. s r.o. je zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8163 ze 17.3.92