Zásady v ČR/EU

Ochrana osobních údajů

Zásady společnosti APOTEX (ČR), spol. s r.o. v oblasti ochrany osobních údajů

 
Skupina společností Apotex vyvíjí, vyrábí, prodává a distribuuje po celém světě širokou řadu farmaceutických a dalších produktů (zdravotnické prostředky, doplňky stravy, kosmetické přípravky). 
 
Bezpečnost veškerých osobních údajů je pro naši společnost velmi důležitá. Za účelem zabezpečení ochrany Vašich osobních údajů, zejména proti jejich neoprávněné změně, ztrátě nebo neoprávněnému nakládání a/nebo přístupu k nim, jsme zavedli nezbytná a přiměřená technická, organizační a bezpečnostní opatření v souladu s příslušnými národními a evropskými předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, která neustále aktualizujeme a zlepšujeme.
 
V rámci EU jsou osobní údaje definovány především Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“). Společnost Apotex tedy v České republice zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména v souladu s nařízením GDPR, dále též v souladu s příslušnými mezinárodními smlouvami, kterými je České republika vázána, a v souladu s relevantními vnitrostátními předpisy.
 
Globální celosvětové zásady skupiny Apotex v oblasti ochrany osobních údajů můžete prostudovat zde
 

Cíl

Cílem těchto zásad je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterým dochází v souvislosti s Vaší návštěvou webových stránek společnosti Apotex (www.apotex.cz, www.pripravky-apotex.cz, www.apoibuprofen.cz, www.curenzym.cz a www.colafit.cz ), jakož i o některých dalších případech zpracování osobních údajů, ke kterým případně dochází v rámci činnosti společnosti Apotex v České republice. 
 

Definice

Pro účely těchto zásad ochrany osobních údajů se rozumí: 
„Zpracováním“ jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení. 
 
„Osobním údajem“ veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 
„Správcem“ fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; Společnost Apotex je v postavení správce. 
 
„Zpracovatelem“ fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.
 

Zpracování osobních údajů

Naše webové stránky můžete navštěvovat a používat bez toho, abyste nám sdělovali jakékoli Vaše osobní údaje. Tyto webové stránky provozuje společnost APOTEX (ČR), spol. s r.o. 
 
Zpracováváme pouze ty osobní údaje, které nám sami poskytnete, a to na základě 
  • hlášení nežádoucích účinků viz : info.sluzba@apotex.cz
  • v rámci veřejně přístupné odborné informační služby (VPOIS) viz : info.sluzba@apotex.cz
  • v souvislosti s jakýmkoli Vašich dotazem na naši informační e-mailovou adresu nebo telefonickou linku, případně Bílou linku APOTEX pro nevidomé a slabozraké viz : + 420 234 705 780
Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné. Veškeré podrobnosti a informace týkající se ochrany osobních údajů ve shora uvedených případech a informace o Vašich právech při jejich zpracování naleznete zde.
 
Pokud kontaktujete společnost Apotex e-mailem z jakýchkoli jí provozovaných webových stránek, přenášejí se všechny údaje šifrovaně . 
 
Kromě údajů, které nám sami poskytnete, shromažďujeme také informace ze souborů cookies. Tyto informace mohou zahrnovat webové stránky propojené s našimi webovými stránkami, webové stránky, jež navštívíte z našich webových stránek, Vaši IP adresu a délku Vaší návštěvy na našich webových stránkách apod. Z těchto informací nezjišťujeme Vaši identitu .  
 

Soubory „cookies“ 

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou při procházení dané internetové stránky uloženy na Váš počítač nebo mobilní zařízení. Tyto soubory si po určitou dobu pamatují, co jste na těchto stránkách dělali, např. které produkty a které kategorie jste navštívili, Vaše přihlášení, jazyk a jiné zobrazovací reference. Když později znovu navštívíte tyto stránky, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si předtím uložil. Díky tomu nemusíte tyto údaje zadávat znovu a můžeme Vám usnadnit procházení na našich stránkách.
 
Žádná z cookie použitá na našich stránkách přitom nesbírá a neobsahuje informace, jež mají povahu Vašich osobních údajů a neumožňuje tedy jakkoliv identifikovat Vaší konkrétní osobu. 
 
Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě, obecně jde o užitečnou službu, protože zvyšuje uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomohou Vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a Vaše preferované nastavení jednotlivých stránek.
 
Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, MozillaFirefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Máte tedy kdykoliv možnost jednoduše a bezplatně zakázat zpracovávání cookies na našich stránkách, a to prostřednictvím nastavení Vašeho webového prohlížeče Postačí si spustit funkci anonymního prohlížení. Nebo si můžete v historii prohlížeče smazat soubory cookie zpětně. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu Vašeho prohlížeče. Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů a webových stránek.
 

Používání služby Google Analytics a Google AdWords

Společnost Apotex používá k analýze webových stránek pomocí souborů cookies službu Google Analytics, což je služba webové analýzy, kterou poskytuje společnost Google, Inc. („Google“). Informace o Vašem používání webových stránek (včetně IP adresy) generované souborem cookie odesílá a ukládá společnost Google na serverech ve Spojených státech. V případě aktivace anonymizace IP adresy  společnost Google převede posledních osm čísel IP adresy na území členských států Evropské unie nebo dalších smluvních států Dohody o evropském hospodářském prostoru do zkrácené podoby. Pouze ve výjimečných případech je na servery společnosti Google v USA přenášena celá IP adresa a teprve tam je převáděna do zkrácené podoby. Z pověření provozovatele webových stránek bude Google tyto informace používat k vyhodnocení Vašich přístupů na webové stránky, vytváření zpráv o aktivitách na webových stránkách a k poskytování dalších služeb pro provozovatele webových stránek souvisejících s aktivitami na webových stránkách a používáním internetu. Společnost Google nebude Vaši IP adresu přiřazovat k žádným jiným údajům, které zpracovává. 
 
V rámci služby Google Analytics využívá společnost Apotex při provozu webových stránek také související reklamní funkce poskytované společností Google vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy a zlepšení zacílené reklamy. Díky tomu můžeme návštěvníkům webových stránek nabídnout reklamní obsah, který pro ně bude co možná nejzajímavější. 
 
Personalizaci reklamy může návštěvník webových stránek společnosti Apotex vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google, a to pomocí odkazu dostupného zde.    
 
Používání souborů cookie můžete zamítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči – viz výše poučení v pasáži „soubory cookies“.  Upozorňujeme však, že se v takovém případě může stát, že nebudete moci využívat veškeré funkce těchto webových stránek. Shromažďování a používání údajů společností Google (souborů cookie a IP adres) můžete zabránit také tím, že si stáhnete a nainstalujete doplněk do internetového prohlížeče dostupný na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cz.
 
Používání služby Google Analytics můžete zamítnout nainstalováním doplňku do prohlížeče Chrome na tomto odkazu. Do Vašeho počítače bude odeslán soubor opt-out cookie, který zabrání dalšímu shromažďování údajů při návštěvě těchto webových stránek.  
 
Další informace týkající se podmínek používání a ochrany údajů v souvislosti s používáním Google Analytics naleznete na adrese http://www.google.com/analytics/terms/cz.html nebo https://www.google.com/intl/cz/policies/. Upozorňujeme, že je na těchto webových stránkách kód služby Google Analytics doplněn kódem „gat._anonymizeIp();“, aby bylo zajištěno anonymizované shromažďování IP adres (tzv. IP masking).
 

Účely zpracování osobních údajů:

Osobní údaje zpracovává společnost Apotex prostřednictvím svých webových stránek k následujícím: 
 
  • správa webových stránek 
  • statistiky za účelem zlepšení webových stránek
  • optimalizace zobrazování webové stránky pro uživatele dle jeho preferencí 
  • poskytování informací uživatelům v rámci VPOIS, Bílé linky Apotex, jiných dotazů na služby či produkty 
  • hlášení nežádoucích účinků 
  • náborový proces v případě inzerce volné pozice, případně zaslání žádosti o zaměstnání
 

Typy osobních údajů

Osobní údaje se liší podle daného účelu a mohou zahrnovat kontaktní údaje (např. jméno, soukromá a firemní adresa, telefonní čísla, faxová čísla, e-mailové adresy, kontaktní údaje pro naléhavé situace atd.). 
 
Od koho shromažďujeme údaje?
Společnost Apotex může v rámci své obchodní činnosti shromažďovat osobní údaje fyzických osob, například zákazníků, spotřebitelů, pacientů, uchazečů o zaměstnání.
 
Zdroje osobních údajů
Společnost Apotex může získávat osobní údaje přímo od fyzické osoby nebo nepřímo (osobní údaje lze nepřímo získat například od poskytovatele zdravotní péče). Shromažďování osobních údajů může probíhat různými prostředky: telefonicky (např. telefonní kontakt se členy našeho týmu); faxem; využitím našich webových stránek nebo e-mailu apod.; S osobními údaji můžeme také nakládat během údržby našich systémů informačních technologií (IT), databází či softwaru.
 
Jakékoli osobní údaje, které uvedete při telefonickém či e-mailovém kontaktu s naší společností, budou využity pouze v rámci zpracování dotazů na produkty a odpovědí na ně.
 
Společnost Apotex v ČR neprovádí klinická hodnocení. 
 

Omezení platná pro shromažďování údajů

Společnost Apotex shromažďuje osobní údaje pouze v nezbytné míře, aby dosáhla účelu takového zpracování a zpracovává je pouze po nezbytnou dobu pro zajištění splnění tohoto účelu. Doby uchovávání při kontaktu ze strany subjektu údajů např. při hlášení nežádoucích účinků nebo dotazu na konkrétní produkty naleznete zde.
 
V případě zaslání žádosti o zaměstnání nebo účasti ve výběrovém řízení zpracováváme osobní údaje, které nám uchazeč jako subjekt údajů sám poskytne, pouze pro účely konkrétního výběrového řízení na konkrétní pozici. Po skončení výběrového řízení v případě negativní odpovědi na žádost o zaměstnání jsou veškeré osobní údaje likvidovány nejpozději po uplynutí 2 měsíců. Zpracování osobních údajů je v tomto případě založeno na právním základě jednání o uzavření, případně uzavření smlouvy. Je-li s uchazečem o zaměstnání uzavřena smlouva, jsou veškeré informace a práva zaměstnanců v oblasti osobních údajů součástí vnitřních předpisů společnosti. 
 

Zpřístupnění údajů

Zpřístupnění ze strany společnosti Apotex 

Pokud nakládáme s osobními údaji v rámci společnosti Apotex, přístup k nim mají pouze zaměstnanci společnosti s oprávněnou „potřebou znát“ dané informace a s povinností zachovávat mlčenlivost.
 

Zpřístupnění třetí straně

Společnost Apotex nesdílí osobní údaje s třetími stranami, pokud k tomu příslušné fyzické osoby neudělily souhlas nebo pokud není nutné osobní údaje zpřístupnit v rámci plnění zákonných povinností či na jiném základě v souladu s platnými právními předpisy (např. v případě hlášení nežádoucích účinků).
 

Bezpečnostní opatření

Společnost Apotex přijímá a průběžně aktualizuje veškerá vhodná bezpečnostní a organizační opatření, aby vaše osobní údaje ochránila. Společnost Apotex však nemůže zaručit, že třetí strany nikdy nepřekonají naše bezpečnostní opatření nebo nevyužijí vaše osobní údaje k neoprávněným účelům; Naše zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na webové stránky třetích stran. Obsah těchto stránek nemůžeme ovlivnit a tyto stránky jsou, s výjimkou stránek případně provozovaných společností Apotex, zcela nezávislé na naší společnosti a společnost Apotex za ně nenese žádnou odpovědnost.  
 

Osobní údaje uchovávané ve společnosti Apotex

Společnost Apotex zavedla program ochrany informací, který zahrnuje správní, fyzické i technologické bezpečnostní opatření a kontroly, jejichž cílem je Vaše osobní údaje přiměřeně chránit před neoprávněným přístupem, zveřejněním, zneužitím, ztrátou nebo odcizením. Fyzické kontroly zahrnují kontroly přístupu do budov a místností, faktické zabezpečení úložišť osobních údajů ať již v elektronické či listinné podobě, napojení prostor na bezpečnostní službu a PCO atd. Technologické kontroly zahrnují využívání firewallů, kontroly přístupu k softwaru a nástroje pro prevenci ztráty dat apod.
 
Společnost Apotex dodržuje globální zásady týkající se bezpečnosti IT, jako je používání hesel, omezený přístup pro uživatele a šifrování. Společnost Apotex dále zavedla celou řadu kontrolních postupů formou globálních zásad IT platných pro zaměstnance, které zahrnují bezpečnostní předpisy pro nakládání se všemi důvěrnými informacemi.
  

Uchovávání údajů

Společnost Apotex uchovává osobní údaje pouze tak dlouho, jak vyžaduje konkrétní účel, pro který byly shromážděny, nebo jak jinak stanovuje právní předpis. Společnost Apotex likviduje osobní údaje v souladu se svými zásadami pro uchovávání osobních údajů.
 

Vaše práva

V rámci Evropské unie má subjekt údajů následující práva daná nařízením GDPR spojená se zpracováním osobních údajů: 

Právo na přístup k osobním údajům

Podle čl. 15 Nařízení můžete požadovat informaci o Vašich osobních údajích, které zpracováváme. 
 
Konkrétně můžete obdržet informaci o účelu zpracování, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým Vaše osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době uchování, existenci práva na opravu, výmaz, omezení zpracování nebo vznést námitku, existenci práva podat stížnost u dozorového úřadu, o zdroji Vašich osobních údajů, pokud jsme je nezískali od Vás, o předání do třetích zemí nebo mezinárodních organizací a existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování, a pokud to přichází v úvahu, smysluplnou informaci týkající se použitého postupu.

Právo na opravu

Podle čl. 16 Nařízení můžete okamžitě požadovat opravu nesprávného osobního údaje nebo doplnění Vašich osobních údajů, které uchováváme.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Podle čl. 17 Nařízení můžete požadovat výmaz Vašich osobních údajů, které uchováváme, za předpokladu, že zpracování není nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro splnění právní povinnosti, pro účely veřejného zájmu či pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků společnosti převažujících Vaše práva, případně pokud nařízení GDPR nebo jiný právní předpis nestanoví jinak.

Právo na omezení zpracování

Podle čl. 18 Nařízení můžete požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud popíráte přesnost osobních údajů, zpracování je nezákonné, pokud již osobní údaje nepotřebujeme a Vy odmítáte jejich výmaz, protože potřebujete určit, vykonat nebo obhájit právní nároky. Právo podle čl. 18 Nařízení máte také, pokud jste vznesl(a) námitku proti zpracování podle čl. 21 Nařízení.

Právo na přenositelnost údajů

Podle čl. 20 obecného nařízení můžete požadovat předložení osobních údajů, které jste nám poskytl(a), to v případě, že: a) zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b); a b) zpracování se provádí automatizovaně, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, nebo můžete požadovat, aby byly předány přímo jinému správci, je-li to technicky proveditelné. 
 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Podle čl. 77 obecného nařízení máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (kontakty jsou k dispozici na www.uoou.cz). 
 

Právo vznést námitku 

U zpracování, které správce provádí na základě oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 věta první písm. f) Nařízení máte také právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 Nařízení. Za tímto účelem kontaktujte, prosím, správce osobních údajů nebo pověřence pro ochranu osobních údajů jednou z kontaktních metod uvedených níže.
 
Kontakty pro uplatnění práv: 
Subjekt údajů může uplatnit veškerá svá práva prostřednictvím e-mailové adresy apotex@apotex.cz  nebo poštou na adrese sídla společnosti. 

Aktuálnost, přesnost, úplnost

Společnost Apotex přijímá přiměřená opatření, aby zajistila, že osobní údaje, které shromažďujeme, zpracováváme a uchováváme, jsou přesné, úplné, aktuální a jsou používány pouze pro účely, pro které byly shromážděny nebo povoleny. 
 
Společnost Apotex uvádí, že neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.
 

Kontaktní údaje

Tyto webové stránky provozuje společnost: 
APOTEX (ČR), spol. s r.o.
Na Poříčí 1079/3a, 110 00 Praha 1
Česká republika
IČO: 45314306, DIČ: CZ45314306
 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 8163.
 
Pokud máte dotazy ohledně těchto zásad ochrany osobních údajů, chcete vznést stížnost na porušení soukromí nebo případně učinit jiné kroky, například uplatnit svá práva, můžete tak pro Českou republiku učinit na adrese: apotex@apotex.cz
 
Subjekt údajů má dále právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).   
 
V celosvětovém měřítku můžete v otázkách ochrany osobních údajů, kontaktovat také vedoucího oddělení ochrany osobních údajů (Chief Privacy Officer) společnosti Apotex s využitím následujících údajů:
 
E-mail: privacy@apotex.com
 
Poštovní adresa:
K rukám: Chief Privacy Officer
Apotex Inc.
150 Signet Drive
Toronto, Ontario, Canada
M9L 1T9
 
Telefonní číslo: 416-401-3515
Severní Amerika: 844-427-6839
 
Můžete se také obrátit na kanadského federálního komisaře pro otázky ochrany osobních údajů (Federal Privacy Commissioner) na webu www.privcom.gc.ca nebo telefonicky na čísle 1-800-282-1376.
 

Aktualizace a správa

Společnost Apotex může zcela nebo zčásti upravovat či aktualizovat tyto zásady ochrany osobních údajů dle vlastního uvážení a bez předchozího upozornění, aby byly zohledněny nové nebo odlišné postupy ochrany osobních údajů. Úpravy a aktualizace těchto zásad ochrany osobních údajů nabývají platnosti v okamžiku jejich zveřejnění.
 
Tyto zásady ochrany osobních údajů spravuje společnost Apotex v souladu se zde uvedenými podmínkami a platnými právními předpisy. 
 
Tyto zásady jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou vydány v souladu s nařízením GDPR za účelem zajištění informační povinnosti společnosti Apotex jako správce. 
 
za APOTEX (ČR), spol. s r.o. 
MUDr. Martina Antenová, MBA
jednatelka společnosti