Lidé v APOTEXU

Společnost APOTEX a její zaměstnanci prosazují a podporují vysokou míru osobní profesionality, odborné úrovně a standardů chování, které jsou zárukou našeho respektovaného postavení na trhu.

Nabízíme spolupráci lidem, kteří se spolu se stávajícími zaměstnanci společnosti APOTEX ztotožní s naším firemním krédem a zásadami chování:

  1. Prosazujeme a udržujeme nejvyšší možné standardy zajišťující kvalitu a bezpečnost našich produktů.
  2. Respektujeme právo; jednáme čestně.
  3. Aktivně se hlásíme k ochraně životního prostředí a sociální odpovědnosti.
  4. Ke svým podřízeným, nadřízeným, kolegům, klientům a dodavatelům se chováme transparentně a s respektem.
  5. Jednoznačně odmítáme jakýkoli druh diskriminace.Lidé, s nimiž pro nás bude čest spolupracovat, se rekrutují z řad těch, kteří se hlásí ke stejným hodnotám jako stávající zaměstnanci společnosti Apotex:

  • Etika a čestnost
  • Spolehlivost a důvěryhodnost
  • Pracovitost a efektivita
  • Zasloužený úspěch
  • Transparentnost a opravdovost ve vztahu k okolí