Proč pracovat pro APOTEX

Ve společnosti APOTEX si ceníme každého zaměstnance a uvědomujeme si jeho zásluhu na prosperitě celé společnosti, a tím na společném pokroku v oblasti farmacie. Naším cílem je pomoci našim zaměstnancům se dále odborně rozvíjet a motivovat je k budování vlastní kariéry v oblasti péče o zdraví.

Jak hodnotí APOTEX samotní zaměstnanci? Provedli jsme krátkou anketu a z odpovědí vybíráme (redakčně kráceno a upravováno): 

Jak vnímáte pozici společnosti APOTEX ve vztahu ke konkurenci?

 • „Apotex - firma s dlouholetou tradicí a kvalitními preparáty, s kanadskou kvalitou, se širokým portfoliem preparátů. Konkurenceschopná ve vztahu k nejsilnějším hráčům na trhu...“
 • „... s firemní úrovní, odlišující se na trhu generických firem.“
 • „Farmaceutická firma vyrábějící kvalitní léky (100tbl. balení) za příznivé ceny.“
 • „Společnost silně orientovaná na výsledky.“


   
Čeho si na společnosti APOTEX nejvíce ceníte a proč?

 • „Cením si možnosti osobního profesního růstu – mám s tímto osobní zkušenost – získávání nových dovedností, vzdělávání, postup na vyšší pozici.“
 •  
 • „Na firmě si cením, že si také ona cení zaměstnanců, kteří u firmy pracují již delší dobu (5 a více let), a dokáže to ocenit.“
 •  
 • „Vážím si otevřenosti a zpětné vazby, protože mi pomáhá pracovat na sobě a neopakovat chyby.“
 • „Schopnost firmy motivovat své zaměstnance – možností profesního růstu, vzděláváním, promyšleným bonusovým systémem, jinými incentivními akcemi.“
 • „Vážím si svobody jednání v rámci dohodnutých cílů, protože to umožňuje vnášet nové nápady a myšlenky do řešení problémů, do práce se zaměstnanci, strategií…“
 • „Vážím si zvyšování kvalifikace (EDC), uspokojuje moje potřeby učit se.“
 • „Firma s jasnou představou budoucnosti. S pevným zázemím kanadské firmy, kterou jsem také díky délce zaměstnání měla možnost navštívit v Torontu a velmi na mě zapůsobila. Toho si cením.“
 • „Apotex je pro mě firma, ve které vedení má jasnou představu, kde se jako společnost chceme nacházet za 5 i 10 let.“
 • „...Apotex se nebojí procházet změnami, které provádí operativně, vyžaduje-li to konkurenční prostředí, či trh samotný (změna stylu práce, divizí, portfolia...).“

 

 Na jaké pozici ve společnosti APOTEX pracujete a co tato pozice obnáší?

Pracuji na pozici Area Manager, jsem zodpovědná za vedení týmu v současné době se sedmi reprezentanty na jedné třetině území ČR.

Vedu tým tak, abychom dosáhli splnění plánu za cyklus, resp. rok, což mimo jiné zahrnuje pravidelnou supervizi reprezentantů v terénu a evidenci dle nastavených kritérií do firemního IT systému. Zodpovídám za personální obsazení celého týmu, podílím se na náboru a zaškolení nových reprezentantů a na rozvoji jejich dovedností. Podílím se částečně na tvorbě strategií a jejich plné aplikaci v terénu. Zodpovídám také za úspěšné uvedení nových preparátů v terénu a za poskytování zpětné vazby product managerovi nebo sales managerovi při jakýchkoliv potížích s tímto spojených.

Pracuji na pozici Product Manager a mou náplní práce je především plánování, tvorba, řízení, kontrola a vyhodnocování marketingových strategií, monitoring konkurence, rozpočtování aktivit, odpovědnost za hospodářský výsledek firmy. Dále je mou zodpovědností sledování a vyhodnocení prodejních dat, jejich zpracování a prezentace výsledků vedení společnosti.

Pracuji v oddělení registrace léčiv na pozici Junior Regulatory Manager. Hlavní náplní mé práce je veškerá agenda týkající se schvalování nových léčiv, prodloužení registrace a změn v registraci u již schválených léčiv ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL). Dále komunikace s centrálou v Kanadě a Nizozemsku ohledně připravovaných a probíhajících registračních řízení, komunikace s poskytovateli licenčních přípravků v rámci celé EU, příprava žádostí a dokumentace pro národní a evropské registrační procedury a následná komunikace se SÚKL. Rovněž také klasifikace a podávání změn v registraci, podpora farmakovigilančního oddělení nizozemské centrály, zajišťování překladů SPC, příprava obalů k přípravkům ve spolupráci s grafickým studiem, schvalování finálních grafických návrhů pro tisk obalů atd.