VPOIS

Veřejně přístupná odborná informační služba (VPOIS)

 
Veřejně přístupná odborná informační služba (VPOIS) zpřístupňuje veřejnosti informace o léčivých přípravcích, u kterých je držitelem rozhodnutí o registraci v České republice společnost Apotex Europe BV, Leiden, Nizozemsko, jejímž zástupcem pro ČR je společnost APOTEX (ČR), spol. s r.o. 
 
Povinnost zřídit a provozovat VPOIS vyplývá ze zákona 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, v platném znění. Informace poskytované prostřednictvím VPOIS musí být v souladu se souhrnem údajů o přípravku. Součástí VPOIS jsou také aktuální informace o dostupnosti léčivého přípravku v České republice.
 
Odborná informační služba (VPOIS)
pracovní dny: od 8:00 do 16:00, tel. č.: +420 234 705 723
e-mail: info.sluzba@apotex.cz
 
Odborníkům ve zdravotnictví jsou určeny informace ze souhrnu informací o přípravku (SPC) a laické veřejnosti informace z příbalové informace (PIL).
 
Pokud je Váš dotaz neodkladné povahy, prosím, kontaktujte svého lékaře či nepřetržitou lékařskou službu nejbližšího zdravotnického zařízení ve Vašem okolí.
 
Informační služba pro jiné produkty společnosti APOTEX: 
 
Pokud se Váš dotaz týká jiných produktů společnosti APOTEX, například doplňků stravy či zdravotnických prostředků, můžete nás rovněž kontaktovat na info.sluzba@apotex.cz
 
Bílá linka Apotex - Informační služba pro nevidomé a slabozraké
Tel.: +420 234 705 780
 
Služba je zajištěna v pracovních dnech od 8.00 do 15.30 hodin, mimo pracovní dobu je k dispozici záznamové zařízení s garancí odpovědi následující pracovní den.
 
Podrobnosti o ochraně Vašich osobních údajů v případě dotazu zaslaného v rámci VPOIS nebo dotazu na jiné produkty naší společnosti můžete nalézt zde.