Naše hodnoty

Spolupráce

Všichni jsme propojeni. Navzájem se podporujeme v našem úsilí a ke každému přistupujeme s integritou, respektem, otevřenou myslí a pokorou. Oceníme svůj potenciál. Budujeme vzájemnou důvěru a svůj čas, talent a energii jsme zasvětili posílení prosperující a odpovědné společnosti.

Odvaha

Chopíme se iniciativy, vítáme závazky a odpovědnost a stavíme se čelem nejistotě.  Předvídáme změny a přizpůsobujeme je, aby směřovaly k našemu cíli. Naši zaměstnanci se snaží měnit status quo, otevřeně hovořit, zviditelňovat se a prosazovat své názory. Naše dveře jsou vždy otevřené kreativitě a inovacím.  Neustupujeme od našeho záměru konat vše potřebné a správné pro zlepšení kvality života milionů pacientů na celém světě.

Vytrvalost

Navzdory těžkostem či opozičním tendencím setrváváme v dosahování záměrů s pevným charakterem, silnou vůlí a vytrvalostí. Vytrvale usilujeme o zlepšení kvality našeho života díky inovacím, nejnovějším technologiím, kvalitě produktů, rozvíjení talentů a neustálému procesu zlepšování.

Nadšení 

Jsme poháněni snahou o zdánlivě nemožné, soustavně vycházet vstříc našim zákazníkům. Jako hrdí vlastníci s entuziasmem, pýchou a energicky propagujeme naše produkty a plníme své závazky.