Milion Čechů trpí poruchou prokrvení dolních končetin

Praha, 31. května 2011 – Vážné potíže s prokrvením dolních končetin má více než milion Čechů. Až 10 procent populace trpí ischemickou chorobou dolních končetin. Výsledky odborných odhadů vycházejících ze zahraničních studií potvrdila rozsáhlá série měření rizika ICHDK, které již navštívily přes 80 lékáren po celé republice – u více než 12 procent jejich účastníků bylo zjištěno velmi vysoké podezření na přítomnost ICHDK. V úvodní fázi přitom nemoc nemá žádné viditelné příznaky. Ty se často projevují až ve vyšším stádiu, kdy třetina postižených do pěti let od diagnostikování ICHDK zemře. Úmrtnost na ICHDK je tak výrazně vyšší než u rakoviny prsu či lymfatických žláz. Téměř polovina účastníků měření navíc měla zvýšený krevní tlak.

Měření ABI indexu neboli zápěstníko-kotníkového ischemického indexu probíhají v lékárnách již více než dva roky. Tento index patří k hlavním indikátorům ICHDK. „Naším cílem je zvýšit povědomí o nemoci, která je svým významem plně srovnatelná se srdečním infarktem, většina populace však o ní stále nemá dostatek informací,“ uvádí Ladislav Pavlík, tiskový mluvčí farmaceutické společnosti, která tyto akce pro veřejnost ve spolupráci s lékárnami pořádá. „Od zahájení projektu jsme proměřili již téměř 2500 návštěvníků lékáren,“ dodává Pavlík.

U takřka 300 osob bylo zjištěno vysoké riziko ICHDK. Více než 100 z nich patřilo dokonce do skupiny s velmi vysokým rizikem onemocnění ICHDK. „Výsledky měření se shodují s odbornými odhady, dle kterých tímto onemocněním trpí každý desátý Čech. Takřka nikdo z postižených o své nemoci nevěděl, většina přitom nebyla informována ani o tom, že ICHDK vůbec existuje,“ komentuje výsledky MUDr. Jana Vojtíšková z Ústavu všeobecného lékařství 1. LF UK. „Téměř pětina vyšetřených měla navíc tlak v rozmezí odpovídající prvnímu nebo druhému stupni hypertenze. Pokud by tyto hodnoty byly opakovaným měřením potvrzeny, byl by záchyt vysokého krevního tlaku mimořádně vysoký,“ dodává Vojtíšková. Zvýšený krevní tlak mělo 45 procent účastníků měření.

Postup ischemické choroby dolních končetin se člení do čtyř stádií. V první fázi přes 60 procent pacientů nepociťuje žádné symptomy. Druhé stádium je již spojeno s prvními bolestmi při pohybu. U třetího se vyskytuje bolest končetin i v klidové poloze a v nejhorší čtvrté fázi dochází dokonce k odumírání tkáně a hrozí onemocnění celkovou sepsí. „Pravděpodobnost vzniku onemocnění zvyšuje zejména kouření, cukrovka, vysoký krevní tlak, vysoká hladina cholesterolu a nadváha,“ poukazuje na hlavní rizikové faktory Vojtíšková.

Měření ABI indexu v lékárnách provádí vyškolený personál na speciálním přístroji. Tento index, který porovnává krevní tlak v dolních a horních končetinách, označuje průchodnost tepen dolních končetin. Právě jejich zanášení je hlavní příčinou vzniku ICHDK.

Apotex Inc., největší kanadská farmaceutická společnost, byla založena v roce 1974. Soustřeďuje se na výzkum, vývoj a výrobu vysoce kvalitních a cenově dostupných léčiv a doplňků stravy.Kontakt pro média:

Denisa Salátková, tisková mluvčí Apotex ČR

GSM: 731 675 924
salatkovad@apotex.cz
www.apotex.cz