Vyjádření společnosti APOTEX k testu probiotických přípravků otištěný v MF DNES dne 26. 4. 2013

MF DNES zveřejnila test doplňků stravy s probiotickými kulturami, který pro redakci zpracoval Státní zdravotní ústav v Praze. Ten naměřil u dvou doplňků stravy společnosti Apotex APO-Probiotika a APO-Lactobacillus 10+ nižší množství probiotických kultur než deklarovaných na obale. U produktu APO-Probiotika (č. šarže CZAX05101 s exspirací 11.2.2013) bylo naměřeno 8,0 x 107 probiotických bakterií u produktu APO-Lactobacillus 10+ (č. šarže LOT 5113, EXP 31.3.2014) bylo naměřené množství v 1 kapsli 3,9 x 107.

 

Jelikož je náš výrobce na základě procesů GMP povinen uskladňovat vzorky každé šarže, zahájil bezodkladně testy stejné šarže výrobků a to ve stejný den, kdy nás oslovila redakce s žádostí o komentář (16. dubna 2013). Výsledky certifikované laboratoře a selektivní metodou určenou pro měření probiotických kmenů bylo naměřeno 23x109 CFU - což je výrazně odlišné od výsledků prezentovaných v MF DNES a výrazně vyšší, než deklarované na krabičce. Podepsaný výstupní protokol dokládající tyto hodnoty je součástí tohoto vyjádření a byl ještě před vydáním článku zaslán do redakce. Jeho výsledky však nebyly v článku zohledněny.

 

Spolu výsledky testu našeho výrobce uvádíme i další argumenty, které rozporují výsledky testu, který si nechala zpracovat MF DNES:

 

  • Není jasné, zda je laboratoř certifikována pro selektivní měření probiotických kmenů. Dále, dle vyjádření výrobce, se použitá metoda měření liší od metody doporučované specializovanými laboratořemi, včetně např. použité nedostatečné, nebo naopak příliš vysoké teploty při kultivaci vzorku.
  •  

  • K naměřeným výsledkům je nutné uvést, že v oboru probiotických výrobků je známo, že pokud se použitý postup neshoduje s postupem předepisovaným výrobcem, je velmi pravděpodobné, že se výsledek bude od žádoucího odlišovat. Nejedná se o detekční zkoušku, jako by bylo například stanovení patogenů v potravinové matrici. Výsledek je ovlivněn typem pufru použitého k ředění, použitým substrátem, podmínkami a teplotou inkubace, apod.
  •  

  • Současně je třeba upozornit, že probiotické bakterie jsou extrémně choulostivé na podmínky skladování a my nevíme, jakým způsobem byly testované vzorky skladovány. A to nejen od chvíle, kdy opustily naše sklady, ale také od chvíle nákupu až do doby zahájení testování. Nevíme, zda nedošlo například k překročení nebo naopak k poklesu doporučené teploty skladování nebo zda nebyly umístěny v blízkosti zdroje světla či ve vlhkém prostředí.
  •  

  • U produktu Apo-Lactobacillus je navíc nutné brát v úvahu, že se jedná o širokospektrální probiotický doplněk stravy, který obsahuje 10 rozdílných kmenů, nejen Lactobacilly, Bifidobakterie a kvasinky.
  •  

  • Doplněk stravy APO-PROBIOTIKA uvedené šarže exspiroval 11. února 2013 a od té doby již není na českém trhu distribuován.

 

 

Kontakt pro média:

Jakub Velen, tiskový mluvčí APOTEX (ČR), spol. s r.o.

mobil: + 420 734 527 069

e-mail: velenj@apotex.cz