1. červenec - Den Kanady

Den Kanady, který je někdy označován jako narozeniny Kanady, připomíná ustavení Kanadského Dominia v roce 1867, kdy londýnský parlament přijal tzv. British North America Act. Tento krok znamenal spojení sjednocené provincie Kanada (Province of Canada) s Novým Skotskem (Nova Scotia) a Novým Brunšvikem (New Brunswick). Provincie Kanada se rozdělila do své podoby před rokem 1841 na Ontario (Upper Canada) a Qebec (Lower Canada). Tyto čtyři provincie se staly základem Kanady, jak jí známe dnes. Nově vytvořený státní útvar se těšil značné autonomii v rámci Britského společenství národů.

Ačkoliv byl 1. červenec pod názvem Den Dominia prohlášen zákonem za státní svátek až v roce 1879, první záznamy o oslavách výročí pocházejí již z roku 1868, kdy generální guvernér Kanady, lord Monck, vyzval obyvatele Kanady k oslavám. Od roku 1958 byly oslavy organizovány vládou ve městě Ottawa na Parliament Hill. Součástí oslav byly vojenské přehlídky (Trooping the Colours), koncerty velkých instrumentálních souborů a ohňostroje. V roce 1967, tedy ku příležitosti 100. výročí, se oslav na Parliament Hill osobně zúčastnila také Její Veličenstvo královna Alžběta II. Od roku 1968 se z oslav vysílal celostátní televizní přenos. Od roku 1980 se oficiálně pořádané oslavy rozšířily z Parliament Hill do celé Kanady. Byly rozděleny dotace na podporu populárních aktivit organizovaných skupinami dobrovolníků ve stovkách místních komunit a v 15 velkých městech po celé zemi se pořádali ohňostroje.

Dne 27. října 1982 se 1. červenec, který byl dříve známý jako Den Dominia, stal Dnem Kanady.